logo


 

 ״ההשפעה שיש לתכנון האדריכלי על החיים של כולנו היא עצומה״.

אדריכלות היא מקצוע שמשפיע על כלל הסביבה זוהי השפעה קולקטיבית.
בתכנון למגורים תפיסתנו העיקרית היא העמדת האדם במרכז.
תכנון בקנה המידה שמתאים לו בכל המובנים של המילה.

שילוב הלקוח הוא חלק בלתי נפרד מהתכנון.
בסופו של התהליך התוצאה היא אדריכלות אישית המותאמת ללקוח כמו תפירת
חליפה - התאמה ע"פ מידותיו,רצונותיו חלומותיו ותקציבו.

התכנון מתייחס לכל בני הבית בהווה ובעתיד, תוך חשיבה על זרימת תנועה
נכונה, הפרדה בין ציבורי לפרטי,החלוקה לחללים, וגמישות תכנונית.
קיימת חשיבה מרובה על תכנון בר קיימה.
אדריכלות ירוקה הינה חלק נכבד בתכנון - היכן למקם את הפתחים, כיצד
להצלילם תוך התחשבות בכיווני השמש, האוויר הצל והחיסכון באנרגיה.

האדריכלות המאפיינת את המשרד מתבססת על האדריכלות המודרנית
הפונקציונאלית, תוך שילוב העקרונות הים תיכוניים המקומיים.
כל זאת תוך יצירת אדריכלות אישית ומקורית והקשבה אמיתית ללקוח - ניתוח
צרכיו יכולותיו וחלומותיו.

tfisat haticnun pic