logo


 

 “תפיסת התכנון במשרדנו היא העמדת האדם במרכז”.

התכנון מתחיל בפיתוח הפרוגרמה.
ניתוח הצרכים של בני הבית כולו בהווה ובעתיד.
לאחר כתיבת הפרוגרמה, מתחיל תהליך של ניתוח השטח וזכויות הבנייה.
לאחר למידת כל הנתונים מתחיל תהליך התכנון - סיעור מוחות,
לאחריו מקבל הלקוח סקיצה מפורטת.

פיתוח הסקיצות נעשה בשיתוף פעולה מלא עם הלקוח,
ללא הגבלת מספר הסקיצות ופגישות.

המשרד מטפל בכל הליכי הרישוי.
בסופו של תהליך הרישוי מפיקים סט של תוכניות עבודה מפורט ומקצועי לביצוע.

כמו כן אנחנו מלווים את הלקוחות בבחירת אנשי מקצוע ומפקחים - פיקוח עליון
על כל שלבי הבנייה.

talic hatichnun